Ulga Termomodernizacyjna 2024: Co powinieneś wiedzieć?

 

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku na mocy Ustawy z dnia 9 listopada. Skierowana jest do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, niezależnie od charakterystyki budowlanej- czy to będzie dom wolnostojący, szeregowiec czy bliźniak. Warto zaznaczyć, że mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz lokale przemysłowe nie podlegają kwalifikacji do korzystania z tej ulgi.

Przysługująca ulga termomodernizacyjna obejmuje osoby, które podlegają rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zgodnie ze skalą podatkową, jednolitą stawką 19-procentową, bądź też w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to zatem dostępna opcja dla różnorodnych podatników, niezależnie od preferowanej metody opodatkowania.

Co można ująć w odliczeniu? 

W kontekście ulgi termomodernizacyjnej obowiązującej w 2024 roku, przewidziane jest odliczenie kosztów związanych z różnorodnymi elementami, takimi jak:

  • Materiały budowlane stosowane do izolacji przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów.
  • Kotły kondensacyjne, zarówno gazowe, jak i olejowe.
  • Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  • Urządzenia, do których zalicza się pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne.
  • Stolarka okienna i drzwiowa.

Ile można odliczyć z ulgi termomodernizacyjnej?

Maksymalna kwota do odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej dla pojedynczego podatnika wynosi 53 000 zł i obejmuje wszystkie realizowane projekty termomodernizacyjne w budynkach, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem. W sytuacji, gdy poniesione wydatki były obciążone podatkiem VAT, występuje możliwość odliczenia tej kwoty wraz z podatkiem, pod warunkiem, że wcześniej nie został już odliczony.

Istotną kwestią jest to, że górny limit ulgi w wysokości 53 000 zł nie jest powiązany z pojedynczą inwestycją czy przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Jest to kwota ustalona dla konkretnego podatnika, niezależnie od liczby realizowanych projektów z zakresu termomodernizacji.

 Program „Czyste Powietrze” i ulga termomodernizacyjna 

 Dotację z programu „Czyste Powietrze” można skutecznie łączyć z ulgą termomodernizacyjną, obowiązującą od stycznia 2019 roku. Oba środki stanowią niezależne wsparcie dla projektów termomodernizacyjnych.

 W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają odliczeniu wydatki, które zostały sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi ze środków publicznych. Jedynie część wydatków, która nie została dofinansowana, może być uwzględniona w odliczeniu. W przypadku gdy beneficjent otrzyma zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji po dokonaniu odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej, zobowiązany jest uwzględnić ten zwrot w rozliczeniu ulgi poprzez doliczenie do dochodu (lub przychodu) kwot wcześniej odliczonych, bądź złożenie korekty wcześniej złożonego zeznania, w którym zastosowano ulgę termomodernizacyjną, zgodnie z przepisami podatkowymi.

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 22 300 80 41, bądź 888 868 382, aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z naszych usług, a nasz zespół IFPC Polska p.s.a. z przyjemnością odpowie na wszelkie szczegółowe pytania dotyczące ulgi termomodernizacyjnej.